Agenda

Dinsdag 18 februari 2020 - jazz @ Elsas live..

Mei 1945, bevrijding: eindelijk kon de jazz in Nederland weer bovengronds komen. Dat gebeurde met veel enthousiasme. Vooral in steden als Den Haag, Amsterdam, Haar­lem en Zaandam begon het jazzleven zich stevig te ontwikkelen. De twee decennia die volgden, gaven een aantal belangrijke ontwikkelingen te zien:

  • De groei in de eerste naoorlogse jaren leidde tot een bloeiperiode in de jaren vijftig, maar vanaf de opkomst van de popmuziek (rond 1961) zette een terugval in.
  • De 78-toerenplaat maakte plaats voor de 45-toeren ep en de 33-toeren lp.
  • Naast de traditionele jazz ontwikkelde zich een moder­ne stroming.
  • De radio werd een waardevol promotie-medium voor de jazz (Pete Felleman, Michiel de Ruyter).
  • Via de Amsterdamse nachtconcerten (vaak voorafgegaan door een avondconcert in Den Haag) kwam het Nederlandse jazzpubliek in rechtstreeks contact met de topnamen uit Amerika.
  • Er verschenen diverse boeken over jazz.
  • De eerste belangrijke jazzprijzen werden ingesteld.
  • Begin jaren zestig klonken in de Nederlandse jazz voor het eerst werkelijk originele geluiden (Misha Mengelberg, Pierre Courbois etc.).

Live vanavond onder begeleiding van het Elsa's Trio, Yvonne Weijers ( zang ) en Olaf Hoeks ( saxofoon )

aanvang 21:00 uur

vrij parkeren.Terug naar overzicht