Over Elsa's cafe

Jazz @ Elsa's Agenda

 

Jazz @ Elsa's op iedere dinsdagavond vanaf 21.30 uur, entree gratis.

De ontstaansgeschiedenis van de jazzmuziek ligt in de Verenigde Staten. Slaven, vaak gehaald uit Afrika werden te werk gesteld op de plantages. Tijdens het harde werken zongen ze vaak hun spirituals, liederen die troost boden. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 ontstonden de nu bekende muziekstromingen jazz en blues. Deze hadden hun origine in de Afrikaanse ritmes die de voormalige slaven hadden meegenomen. Veel van hen trokken weg van de plantages en zochten hun heil in de steden. New Orleans was zo’n stad die overstroomd werd met jonge kleurlingen die op zoek waren naar werk. Door de grote instroom van arbeiders ontstond een hoge werkloosheid. Wat restte, was zingen en muziek maken op straat. Zo ontstonden de eerste jazz, die eerst vooral instrumentaal was.

Jazz is een muziekstroming die voornamelijk gebaseerd is op improvisatie. De trompet is vaak het instrument dat de melodie speelt waarbij de klarinet en trombone de tegenmelodie vormen. Andere instrumenten die veel in de jazz worden gebruikt zijn de saxofoon, drum en tuba. Jazz is vaak gebaseerd op de zogenaamde pentatonische toonladder. Pentatonisch houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van een toonladder van vijf tonen. Dit geeft de jazzmuziek zijn karakteristieke en herkenbare geluid. Afrikaanse muziek is ook vaak op dit principe gebaseerd.

Vanuit de eerste muziek op de straten van Amerika zijn er vele stromingen in de jazz ontstaan. Na de eerste, sterk op improvisatie leunende, muziek kwam nu ook een meer melodische jazzsoort in opkomst. Hierbij was de solo een belangrijk ingrediënt. Duke Ellington en Louis Armstrong zijn bekende voorbeelden van virtuoze jazzsolisten. Vaak hadden deze solisten een eigen orkest om zich heen gevormd. Later kwamen er nog veel meer jazzstijlen tot bloei. Enkele voorbeelden hiervan zijn bebop, cooljazz en souljazz. Het kenmerkende van jazz is dat een vrije muziekstijl is. Het laat zich niet binden aan van te voren vastgelegde regels, waardoor het altijd erg in ontwikkeling is geweest en onder invloed heeft gestaan van andere muziekstijlen. Ook spelen muzikanten vaak in jamsessies die soms weer heel nieuwe stromingen kunnen opleveren. Zo blijft jazz in beweging.

De dinsdagavond bij Cafe Elsa's staat al jaren in het teken van de Jazz. Iedere dinsdag treed daar voor u op het Elsa's Trio en guests.

Kijkt u op de homepage welke jazz artiesten er deze week optreden.